BejelentésMunkaszabó Bt Munkavédelmi-Tűzvédelmi tanácsadó Emelőgép ügyintéző
+36-70-320-7497

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Leesés elleni védelem c. cikkem az EuroxTrade magazinban.

3 nyelven , 20.000  példányszámban

Megjelenés:2013.Ápr.14

 

 

 

Vállakozás indítása:mire érdemes odafigyelni?  c. cikkem az EuroxTrade   magazinban.

3 nyelven,20.000 példányszámban

Megjelenés:2013.Május.17

 

Vállalkozás indítása: mire érdemes odafigyelni?

 


Magazinunk felkérte Szabó Zoltán munkavédelmi szakembert, hogy foglalja össze azokat a teendőket,lépéseket, melyek egy vállalkozás indításának elengedhetetlen részét képezik.

Építőipari és egyéb vállalkozások indítása előtt nem árt, ha tudja, munkavédelmi szempontból milyen feladatokkalkell számolnia ahhoz, hogy cége szabályos keretek között, hosszú távon is sikeres lehessen. A témának az 1993 évi XII. Munkavédelmi törvény nyújt kellő hátteret.

Egy jó vállalkozás alappillérét a megfelelően képzett, megbízható munkavállalók alkotják, élükön a vezetővel. Az ő vállát nyomja a felelősség a munkavállalóiért, és az általuk végzett munka minőségéért. Már a felvételnél több jel is utalhat arra, hogy a jelentkezők közül kire lehet majd számítani.

Kizárólag olyan jelentkezőt vegyünk fel, aki rendelkezik az előírt szakmához szükséges végzettséggel, és erről a bizonyítványát is be tudja mutatni, hiszen a cégnek is érdeke az, hogy olyan szakembereket alkalmazzon, akik birtokában vannak szakmájuk fortélyainak. Ők tudják majd előrevinni vállalkozásunkat. Amennyiben a jelentkező szakmailag megfelel az elvárásoknak, még egy fontos kritérium döntheti el, hogy alkalmazásunkba kerül-e, ez pedig az orvosi alkalmassági vizsgálat.

A vizsgálatot minden esetben a foglalkozás-egészségügyi szakorvos végzi, aki aztán a cégvezető felé jelzi, hogy a vizsgálatra küldött jelentkező egészségi állapota megfelel-e a betöltendő munkakör ide vonatkozó szempontjainak, melyet megfelelő dokumentáció kíséretében lehet elfogadni.

A sikeres orvosi alkalmassági vizsgálatot a munkaszerződés megkötése követi. A munkaszerződésben rögzítik a munkára vonatkozó feltételeket, elvárásokat, esetleges vonatkozó speciális előírásokat, próbaidő meghatározását, juttatásokat. Mindkét fél aláírásával hitelesíti a munkaszerződésben foglaltakat. E dokumentumot meg kell őrizni.

Munkába állás előtt még van a munkáltatónak feladata: köteles ugyanis egyéni védőeszközt, felszerelést biztosítani dolgozója részére, melyet annak elhasználódása, illetve védelmi funkciójának meghatározott mértéket meghaladó csökkenése esetén ki kell cserélnie! A felszerelések szakszerű tisztítása, karbantartása, tárolása, szintén a munkáltató kötelessége.

Az egyéni védőeszköz juttatása kötelező munkavédelmi feladat! A védőeszközökre vonatkozó dokumentum a kockázatértékelés részét is képezheti, de önálló tételként is szerepelhet. A munkahelyi vezető felelős a munkavédelmi dokumentum szakszerű vezetéséért, tehát át kell adni a dolgozóknak a tevékenységhez meghatározott, munkáltató által beszerzett és minősített védőeszközt. Az egyéni védőeszköz juttatás rendjét az 65/1999 (XII) EüM. rendelet szabályozza.

Ha már felvettük az új dolgozót és egyéni védőeszközt is kapott, munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, amit a munkavédelmi törvény kötelező jelleggel ír elő: munkába álláskor, baleset esetén, új technológia bevezetésekor évente ismétlő oktatást kell tartani minden munkavállalónak! E nélkül nem dolgozhat, ennek elmaradása bírságot vonhat maga után! Az oktatást igazolható módon dokumentálni kell az ú.n. oktatási naplóban. A munkavállalónak alá kell írnia, hogy részt vett az oktatáson és elsajátította az ott elhangzottakat. Oktathat az erre kijelölt munkatárs is, de feltétlenül szükséges munkavédelmi szakembernek kontrollálnia a folyamatot. Ami még mindig gyakorta hiányzik a vállalkozások dokumentumai közül, nem más, mint a kötelező kockázatértékelés, annak ellenére, hogy a törvény egyértelműen fogalmaz: „Minden olyan vállalkozásnak, amely legalább egy főt vagy annál több munkavállalót foglalkozat, kell rendelkeznie érvényes kockázatértékeléssel!"

A 2011. évi CXCI. törvény 175. paragrafusának 1. bekezdése módosította a munkavédelemről szóló 1993.évi XCII. törvény (Továbbiakban Mvt.) 54. paragrafusának 3. bekezdését a kockázatértékeléssel kapcsolatban. A módosítás értelmében a munkáltató a kockázatértékelést és a megelőző intézkedések meghatározását - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a tevékenység megkezdése előtt vagy azt követően indokolt esetben (új technológia kialakítása, vagy üzemi baleset, egyéb változás is indukálhatja), de legalább 3 évente köteles elvégeztetni! Az esetleges felügyeleti szerv az ellenőrzése alkalmával kéri e fontos munkavédelmi dokumentumot, a vállalkozás kockázatértékelését, melyet munkavédelmi szakemberrel kell szakszerűen elkészíttetni. Lehetőleg olyan szakembert keressünk, aki referenciákkal is rendelkezik, és nem zárkózik el a számlaadási kötelezettsége alól.

A tapasztalat az, hogy sokan még csak nem is hallottak kockázatértékelésről.


 Képgaléria

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!